Over de Prostaatkankerwijzer

De Prostaatkankerwijzer is ontwikkeld door de Prostaatkankerstichting in samenwerking met het veld van (para-)medische professionals en patiënten. Creapolis Media is verantwoordelijk voor de technische realisatie.

Aan de beoordeling van de fragmenten is de grootst mogelijke zorg besteed. Bij twijfel zijn fragmenten voorgelegd aan de stuurgroep, bestaande uit zorgprofessionals. Het kan echter voorkomen dat informatie verouderd, onvolledig of incorrect is. Zo zijn er onderwerpen van medische aard, terwijl de redactie NIET is samengesteld uit artsen of medisch getraind personeel, doch uit ervaringsdeskundige patiënten. Om die reden kan de Prostaatkankerstichting niet aansprakelijk worden gesteld voor medische of andere schade die zou kunnen ontstaan door verkeerde interpretatie van de door de Prostaatkankerstichting geplaatste filmfragmenten.

Het is de intentie van de Prostaatkankerstichting vooral het patiëntenperspectief van de onderwerpen in beeld te brengen om beter een keuze te kunnen maken voor een behandelvorm of beter te zijn voorbereid op een behandeling wanneer er geen sprake van een keuze is. Het gaat de Prostaatkankerstichting om de ervaringsverhalen en de mens achter de prostaatkanker. Deze verhalen zijn een momentopname en zijn persoonlijk. Leerzaam, maar dus wel subjectief. Belangrijk is dat u met uw arts overlegt over medische adviezen. Ook kunt u gebruikmaken van de keuzehulpen in deze wijzer. Eventuele aanbevelingen, door onze redactie gedaan, zijn dus steeds vrijblijvend.

De Prostaatkankerwijzer is financieel mede mogelijk gemaakt door Janssen-Cilag en IPSEN.

Prostaatkankerstichting

Ipsen

Ipsen

Mijn video's